Senat przyjął projekt ustawy, nowelizujący przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Dotyczą one dostępu służb specjalnych do billingów obywateli oraz zasad stosowania kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów.

Projekt jako inicjatywa legislacyjna Senatu trafi teraz do Sejmu i przejdzie całą ścieżkę legislacyjną.
Przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej, Piotr Zientarski z Platformy Obywatelskiej, powiedział, że projekt wprowadza zasadę ogólną, zgodnie z którą zgodę na przeprowadzenie kontroli operacyjnej będzie musiał wyrazić sąd. Będzie to tak zwana kontrola uprzednia. "Natomiast w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania będzie można uzyskać tzw. zgodę następczą sądu" - powiedział senator. Piotr Zientarski dodał, że zgodę na przykład na założenie podsłuchu prezydentowi i parlamentarzystom, jako osobom mającym dostęp do tajemnicy państwowej, będzie mógł wydać wyłącznie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Zasada ta nie będzie dotyczyć członków rządu. Zapytany dlaczego, odpowiedział, że taka była treść poprawki zgłoszonej podczas drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Przyjęty przez Senat projekt nowelizacji całego pakietu ustaw, dotyczących Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przewiduje możliwość zwolnienia z zachowania tajemnicy zawodowej funkcjonariusza służb na analogicznych zasadach, jak w postępowaniu karnym. Wprowadza nakaz natychmiastowego niszczenia informacji tajnych, zdobytych podczas przeprowadzania kontroli operacyjnej. W innych przypadkach projekt nakazuje co trzy lata przegląd i niszczenie przechowywanych przez służby informacji.
Zakwestionowane w 2014 roku przez Trybunał Konstytucyjny zasady prowadzenia i dokumentowania kontroli operacyjnej tracą moc 6 lutego przyszłego roku.

Reklama