W sądach po raz czwarty w ciągu niespełna dwóch lat trzeba dokonać kwerendy. Tym razem przez skrócenie okresu przedawnienia karalności. Sędziowie skarżą się, że wykonują syzyfową pracę – ledwo coś orzekną, a już muszą to zmieniać. Sprawdzanie prawomocnych wyroków rozpoczęło się pod koniec 2013 r. i trwa do dziś (patrz: ramka).

Wertowanie akt

Po 1 lipca ustawodawca postanowił sprawić sędziom kolejny prezent. Wówczas bowiem weszły w życie nowe przepisy kodeksu karnego, które skróciły dodatkowy okres przedawnień karalności za najpoważniejsze przestępstwa (patrz: grafika). Sądom nie pozostało więc nic innego, jak przejrzeć na nowo tysiące akt i sprawdzić, czy sprawa nie powinna zostać już np. umorzona.