Jeżdżąc na rowerze, spotykam innych cyklistów jednocześnie prowadzących biegnącego psa na smyczy. Omijam ich wielkim łukiem, gdyż wydaje mi się to bardzo niebezpieczne. Wystarczy, że pies mocniej szarpnie lub czegoś się przestraszy, a rowerzysta przewróci się, potrącając inne osoby. Zastanawiam się, czy przepisy pozwalają na takie zachowanie – pyta pani Monika.
Polskie prawo wprost nie zabrania jednoczesnej jazdy na rowerze i prowadzenia obok siebie psa. Ale z jego interpretacji wynika, że takie zachowanie powinno być zabronione. Rowerzysta może też zostać ukarany przez policję mandatem karnym.
Szczegółowiej wypowiedział się w podobnej sprawie Zbigniew Rynasiewicz, były sekretarz stanu z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odpowiadając na interpelację poselską. Jego zdaniem art. 37 ust. 3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym pozwala na prowadzenie maksymalnie dwóch sztuk zwierząt przy pojeździe zaprzęgowym (z jego prawej strony). – Przepis ten wyraźnie określa, że chodzi o pojazd zaprzęgowy. Brzmienie przywołanego przepisu pomija inne pojazdy – twierdzi Rynasiewicz. Konkludując, niedopuszczalne jest prowadzenie zwierzęcia, a zatem także psa, przy pojeździe innym niż zaprzęgowy. Bardzo ważne jest także to, by uczestnik ruchu znajdujący się na drodze zachował ostrożność albo gdy przepisy tego wymagają – szczególną ostrożność. Musi unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.
W ocenie sekretarza stanu ministerstwa poruszanie się rowerem po jezdni z psem na smyczy jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż zachowanie zwierzęcia nie jest przewidywalne. Pies prowadzony na smyczy trzymanej przez kierującego rowerem (albo połączonej z rowerem) może np. spowodować przez gwałtowne szarpnięcie utratę równowagi cyklisty, a w konsekwencji niezamierzoną zmianę kierunku jazdy, co może bezpośrednio doprowadzić do kolizji z innym pojazdem lub przeszkodą na drodze. Jak na razie ustawodawca nie wnioskował o zmianę przepisów w tym zakresie, dlatego też nie planowano nowego uregulowania ruchu zwierząt na drogach. ©?
Podstawa prawna
Art. 37 ust. 3 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).