Parlament Europejski chce dostosowania praw autorskich do wymagań ery cyfrowej. Z tekstu rezolucji udało się wykreślić budzący wiele kontrowersji zapis dotyczący fotografowania budynków i dzieł sztuki.

Celem rezolucji była ocena obowiązującego prawa autorskiego, zanim Komisja Europejska przedstawi propozycję jego nowelizacji. Parlament chce, by przygotowała taki dokument do końca tego roku. W rezolucji posłowie zwrócili uwagę na potrzebę wzmocnienia pozycji twórców i zagwarantowania im odpowiedniego wynagrodzenia za rozpowszechnianie utworów na rynku cyfrowym. Postulują także zlikwidowanie „geoblokingu”, czyli uniemożliwiania przebywającym za granicą oglądania w internecie filmów lub transmisji telewizyjnych nadawanych w kraju.

Zdecydowaną większością głosów odrzucono też zapis, który nakładał obowiązek uzyskania zgody na fotografowanie w przestrzeni publicznej budynków i dzieł sztuki. Europosłowie Tadeusz Zwiefka z PO i Dawid Jackiewicz z PiS uważają, że ograniczenie tak zwanej „wolności panoramy” ocierało się o absurd, budząc niezadowolenie społeczne. Ich zdaniem, dobrze się stało, że przyjęta wersja o tym już nie wspomina