Do dziś system dozoru elektronicznego objął 45 tys. osób - mówi dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego CZSW.

Podkreśla, że wykonanie kary w ramach dozoru elektronicznego jest dziewięciokrotnie tańsze niż osadzenie skazanego w jednostce penitencjarnej.

Wchodząca w środę w życie nowelizacja Kodeksu karnego wpisuje dozór elektroniczny w system kar, środków karnych i środków zabezpieczających.

Elektroniczna kontrola miejsca pobytu będzie mogła zostać zastosowana jako jedna z form kary ograniczenia wolności (co dotąd nie było możliwe), zaś jednym ze środków zabezpieczających stanie się realizacja przez SDE sądowego zakazu zbliżania się do określonych osób. Dzięki SDE będzie też można monitorować wykonywanie prac społecznych.