Wyjaśnia też, w jakich przypadkach będzie można skorzystać z darmowej pomocy prawnej. Pierwszą grupą są młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy i podpisują swoje pierwsze zobowiązania. Drugą są seniorzy, którzy kończą zawodową karierę i mają pytania odnośnie ubezpieczeń społecznych. Polityk zwraca uwagę, że często są też naciągani przez nieuczciwych sprzedawców garnków, czy pościeli.

Poseł Maciaszek dodaje, że ustawa o darmowej pomocy prawnej dotyczy tak zwanej pomocy przedsądowej. Wyjaśnia, że w punktach będzie można przede wszystkim dostać informację o przysługujących nam prawach i spoczywających na nas obowiązkach. Prawnicy napiszą też pozew sądowy, pierwsze pismo w sprawie, pismo o zwolnienie z kosztów sądowych bądź wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Punkty pomocy prawnej mają być otwarte od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny. Będą w nich dyżurować nie tylko adwokaci i radcowie prawni, ale też doradcy podatkowi - dodaje Maciaszek.

Poza młodymi ludźmi i seniorami z pomocy będą mogli także skorzystać kombatanci i weterani, rodziny wielodzietne oraz osoby dotknięte między innymi klęską żywiołową. Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.