Bank – jak wynika z oświadczenia – stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo klientów i reputacja banku stanowią najwyższy priorytet, dlatego też z osobami jawnie łamiącymi porządek prawny nie prowadzi żadnych negocjacji.