– Przeniesienie ponad 15 mln ksiąg wieczystych do internetu to bodaj największe przedsięwzięcie informatyczne w Europie z zakresu sądownictwa – zachwalał wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk, podsumowując na spotkaniu z dziennikarzami pierwsze efekty funkcjonowania nowych rozwiązań.
Przez internet obywatele pobierają już średnio 11 tys. odpisów ksiąg wieczystych miesięcznie. Rozwija się także system e-nominacje, usprawniający procedurę powoływania sędziów. – Z pierwszych statystyk wynika, że obecnie czas od daty wniesienia karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie do daty posiedzenia KRS i podjęcia odpowiedniej uchwały wynosi 120 dni. Dla porównania w 2014 r. na powołanie sędziego trzeba było czekać nawet półtora roku – wskazuje Wojciech Hajduk.
Z kolei rozwój elektronicznego potwierdzenia odbioru i Centrum Obsługi Druku mają zapewnić, że postępowania sądowe będą przeprowadzane sprawniej, a wydatki na obsługę korespondencji spadną.
O co chodzi w EPO? W dużym uproszczeniu: listonosz dostarcza korespondencję z sądu do adresata, ten potwierdza odbiór na elektronicznym urządzeniu, z którego wysyłana jest informacja do sądu, że wezwanie zostało doręczone. Dzięki temu, jak oszacowało ministerstwo, przeciętny czas obiegu informacji miał się skrócić z 18,4 dnia do 6,7 dnia.
Centrum Obsługi Druku ma zaś służyć odciążeniu sądowej administracji. Chodzi o to, aby pracownicy sądów nie zajmowali się już drukowaniem, kopertowaniem czy zwrotkowaniem przesyłek niewymagających własnoręcznego podpisu.