Możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych, informacji o własnym pojeździe czy szkoły jazdy – to kolejne e-usługi przygotowywane dla kierowców przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Centralny Ośrodek Informatyki. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dający podstawy prawne do wprowadzenia e-usług.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ruchu drogowym, która m.in. umożliwi wprowadzenie kolejnych e-usług przydatnych dla obywateli, w ramach modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0.

Nowe e-usługi