Chodzi o projekt ustawy mający stworzyć w Polsce pierwszy instytucjonalny system nieodpłatnych przedsądowych porad prawnych, z którego mogłyby korzystać osoby w trudnej sytuacji życiowej (druk sejmowy 3338). Początkowo zakładano, że w jego ramach doradzać będą jedynie adwokaci oraz radcy prawni. W ostatnich dniach przed przyjęciem dokumentu przez rząd katalog podmiotów świadczących pomoc poszerzono jednak o organizacje pozarządowe, w szeregach których porad udzielać będą mogli magistrzy prawa legitymujący się co najmniej trzyletnim doświadczeniem.
Zmiana początkowo budziła sprzeciw Krajowej Rady Radców Prawnych. Radcy przekonywali, że osoby ubogie powinny mieć możliwość skorzystania z pomocy na takim samym poziomie, co klienci rynku konkurencyjnego. Wczoraj prezes Sałajewski stwierdził jednak, że nie będzie wnioskował, by projekt wrócił do pierwotnego brzmienia. – W końcowej fazie, popierając ciągle projekt i będąc zainteresowani, by ten jak najszybciej procedował, przedstawiliśmy i prosimy o rozważenie jedynie dwóch poprawek. Ich zadaniem jest dookreślenie kwalifikacji, jakie powinny spełniać osoby, które mają świadczyć pomoc. Nie zabiegamy już o ograniczenie kręgu tych osób – mówił prezes Sałajewski.