– W związku z koniecznością powołania biegłego z zakresu medycyny do opiniowania w procesie karnym czy też w procesie cywilnym, niejednokrotnie powstają problemy związane z trudnościami w znalezieniu biegłego, który podjąłby się wydania opinii w zakresie wąskiej specjalizacji medycznej – mówi prokurator Dariusz Ślepokura, członek zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów RP.
– Nie bez znaczenia jest także to, iż w przypadku wąskich specjalizacji mogą zdarzyć się przypadki, że ewentualni biegli, którzy mogliby sporządzić opinię w sprawie błędu w sztuce lekarskiej, należą do kręgu znajomych lekarza, który mógł dopuścić się błędu – tłumaczy.
Innym problemem często paraliżującym śledztwa czy też procesy sądowe jest odległy termin przygotowania przez biegłego takiej opinii.
Uczestnicy będą także dyskutować o regułach ustalania poczytalności sprawcy przestępstwa – zarówno w chwili jego popełnienia, jak i w trakcie toczącego się postępowania karnego.
Wydarzenie objął patronatem DGP.