Na usprawnienie systemu sądownictwa dyscyplinarnego wpłynąć ma utworzenie stanowiska rzecznika dyscyplinarnego. Prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek od dawna zwracał uwagę, że instytucję taką przewidują przepisy dotyczące pozostałych zawodów prawniczych. Brak takiej funkcji w samorządzie komorników sprawia zaś, że 95 proc. postępowań dyscyplinarnych jest prowadzonych pod nieobecność strony oskarżycielskiej (prezesa sądu czy organów samorządu komorniczego). Do zadań rzecznika dyscyplinarnego miałoby należeć prowadzenie dochodzenia w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy oraz pełnienie funkcji oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną i przed sądem.
Projekt przewiduje także, że prawomocne orzeczenie komisji dyscyplinarnej co do kary pieniężnej oraz zasądzonych kosztów postępowania będzie stanowić podstawę do prowadzenia egzekucji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Dotychczasowa procedura utrudnia skuteczne dochodzenie zasądzonych kosztów postępowania od ukaranego komornika.
Etap legislacyjny
Projekt przed I czytaniem