Procedury
Osoby niepłacące alimentów na dzieci będą trafiały do każdego z biur informacji gospodarczej (BIG). Samorządy przekażą też do nich dane rodziców niewnoszących opłat za małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej.
Zmiany te wprowadza ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396). Zakłada ona modyfikacje m.in. w przepisach o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Obecnie gminy, które prowadzą postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, mają obowiązek zgłaszania ich do jednego z czterech BIG. Następuje to, gdy ich zaległości przekraczają sześć miesięcy. Umieszczenie na czarnej liście dłużników skutkuje tym, że rodzic może mieć problemy np. z otrzymaniem kredytu lub zrobieniem zakupów w systemie ratalnym. To, czy kupujący został zgłoszony do BIG, sprawdzają też operatorzy telefonii komórkowej i telewizji kablowej.
Od 1 lipca samorząd będzie miał obowiązek przekazać informacje o rodzicach niepłacących alimentów do wszystkich biur, które znajdują się w wykazie prowadzonym przez ministra gospodarki. Nie będzie jednak musiał podpisywać z nimi umów. – To zmiana niekorzystna dla dłużników, ponieważ nie wszystkie firmy i instytucje korzystają z usług każdego z BIG. Będzie im więc trudniej uniknąć konsekwencji swojego zachowania – tłumaczy Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Zresztą już teraz niektóre gminy, aby zwiększyć oddziaływanie tej sankcji, korzystają z możliwości zgłaszania rodziców do większej liczby biur. Tak jest m.in. w Katowicach, gdzie trafiają oni na trzy prowadzone przez nie listy.
Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, wskazuje, że na razie brakuje informacji, jak będzie wyglądać zgłaszanie dłużników na nowych zasadach.
– Jesteśmy na etapie opracowywania warunków współpracy. Zakładamy, że gminy za umieszczanie rodziców w naszej bazie będą płacić symboliczną złotówkę rocznie – wskazuje Halina Kochalska, rzecznik Infomonitor BIG.
Krajowy Rejestr Długów zapowiada, że nie będzie pobierał opłat.
Do wszystkich BIG będą trafiać także rodzice biologiczni, którzy powinni płacić za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. W ich przypadku obowiązuje 12-miesięczny okres powstania zaległości, po którym są zgłaszani na listę.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 lipca 2015 r.
Dłużnik alimentacyjny będzie mieć problem nawet z kupnem telefonu GazetaPrawna.pl