24 maja odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. Na dopisanie się do listy wyborczej poza miejscem zameldowania mamy jednak czas tylko do wtorku 19 maja.

Aby oddać głos w nadchodzącej drugiej turze wyborów poza miejscem zameldowania koniecznie jest dopisanie się do listy wyborczej w urzędzie gminy, w której mamy zamiar głosować. Jeśli dokonaliśmy rejestracji jeszcze przed I turą, czynności tej nie nie musimy powtarzać.

Wniosek o dopisanie do listy wyborców składa się w urzędzie gminy, w której znajduje wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 19 maja 2015 r.

Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostaje skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania II tury wyborów. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Jeśli nie zdążmy dopisać się do listy wyborczej do 19 maja nie wszystko jeszcze jest stracone. Prawo zapewnia nam drugi sposób na oddanie głosu poza miejscem zameldowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania jest drugim sposobem na spełnienie obywatelskiego obowiązku poza miejscem zameldowania.

Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak niż w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 22 maja 2015.

Będąc w posiadaniu niniejszego wniosku, możemy oddać głos w dowolnej komisji wyborczej, przedstawiając go przed oddaniem głosu wraz z dokumentem tożsamości.

Jak ostrzega PKW należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Jak wyglądają zasady głosowania korespondencyjnego w II turze wyborów przeczytasz tutaj >>