Rządowy projekt ustawy - krytykowany przez Ministerstwo Środowiska. Chodzi o proponowane zmiany w prawie łowieckim. Wymusza je ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego kwestionujący możliwość włączania nieruchomości do obwodów łowieckich, bez zgody ich właścicieli.

Początkowo specjalna podkomisja sejmowa pracowała nad dwoma projektami: poselskim i rządowym. Obecnie został jeden - rządowy. Jednak - zdaniem rzeczniczki resortu środowiska - tylko z nazwy. Katarzyna Pliszczyńska tłumaczy, że jego treść w dużej mierze odpowiada propozycji poselskiej. Zdaniem resortu nie wykonuje ona w pełni wyroku Trybunału, nie pozwala też na zwiększenie nadzoru Ministra Środowiska nad kołami łowieckimi.

Na siedmiu członków podkomisji, sześciu to aktywni myśliwi. "Dyskusja na temat dalszych korekt w projekcie jest bardzo trudna" - dodaje rzeczniczka resortu. Choć reprezentują cztery różne partie polityczne, nieprzychylnie podchodzą do większości propozycji zmian w projekcie. Zmiany w prawie łowieckim należy wprowadzić w życie do stycznia przyszłego roku.