Stosowne dokumenty należy dostarczy do najbliższego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel może być przeznaczone ponad 6 milionów złotych z budżetu państwa.

Tylko do jutra, podlascy rolnicy mogą składać wnioski o rekompensaty za szkody łowieckie. Stosowne dokumenty należy dostarczy do tamtejszego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel może być przeznaczone ponad 6 milionów złotych z budżetu państwa.

Skalę strat będą określać pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie - wyjaśnia Beata Andrzejewska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie przekazywana do ich oszacowanej wielkości. Pieniędzy nie może być więcej nawet wtedy, gdy po rekompensatę nie zgłoszą się wszyscy chętni.

Kwota będzie też uzależniona od rekompensat z kół łowieckich - dodaje Andrzejewska. W przypadku, gdy rolnik już otrzymał odszkodowanie od myśliwych, pomoc, o którą ubiega się teraz, będzie pomniejszona o wysokość poprzedniej.
Ministerstwo rolnictwa szacuje, że ze wsparcia może skorzystać około tysiąca rolników.