Prawo jest prawem. To, że inny uczestnik ruchu łamie przepisy nie daje nam uprawnień do nieprzestrzegania zasad w celach dania mu nauczki. Przekonał się o tym mężczyzna, który zablokował kobietę na parkingu bo nie spieszyła się z wyjazdem.

Sprawa dotyczyła kierowcy, który chciał zrobić zakupy w jednym z supermarketów. Gdy podjechał pod sklep zauważył wolne miejsce. Po rozpoczęciu manewru parkowania okazało się, że stał na nim wózek, z którego kobieta parkująca obok przekładała zakupy do samochodu. Mężczyzna miał nadzieję, że kobieta szybko upora się z pakowaniem i opuści interesujące go miejsce. Tak się jednak nie stało. Widząc samochód nie przyspieszyła swoich czynności. Dalej rozpakowywała zakupy, w międzyczasie jedząc lody. Zdenerwowany obwiniony zostawił swój samochód za pojazdem kobiety, uniemożliwiając jej wyjazd i udał się na zakupy.

Kobieta wezwała odpowiednie służby a sprawa trafiła do sądu. Opierając się na zeznaniach świadków Sąd Rejonowy w Rybniku uznał mężczyznę za winnego dokonania wykroczenia z art. 97 kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2013 poz. 482). Zgodnie z nim: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych lub karze nagany. Biorąc to pod uwagę sąd wymierzył mężczyźnie karę grzywny w wysokości 200 zł.

Apelację od wyroku rozpatrywał Sąd Okręgowy w Gliwicach. Sędzia uznał winę mężczyzny jednak jego zdaniem orzeczona w pierwszej inastancji kara była za wysoka. „Charakter i okoliczności czynu popełnionego przez obwinionego pozwalają na wymierzenie mu kary łagodniejszej tzn. nagany. (...) Należy mieć na względzie, iż społeczna szkodliwość przypisanego obwinionemu nie jest znaczna, a nadto trzeba mieć na uwadze iż zachowanie kobiety również nie było należyte“ – argumentowano w orzeczeniu.

Kara nagany zdaniem sędziego będzie wystarczająca do nauczenia obwinionego przestrzegania porządku prawnego i zasad współżycia społecznego.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. Akt: V 2Ka 38/15