Oszuści podszywają się pod pracowników urzędów statystycznych. Wysyłają do firm listy z fałszywą informacją o karach finansowych, nałożonych przez GUS za niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego.

"Mimo, że ustawa daje taką możliwość, nie stosujemy tej formy presji na przedsiębiorców. Te działania to zwykłe oszustwo" - mówi rzeczniczka Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Arleta Olbrot-Brzezińska. Podkreśla, że Główny Urząd Statystyczny ani Urzędy Statystyczne nie karzą obecnie grzywnami za uchylanie się od obowiązku statystycznego. Gdyby zaś Urząd chciał ukarać przedsiębiorcę, to zrobiłby to w inny sposób. Urzędnicy najczęściej kontaktują się z przedsiębiorcami przez portal statystyczny, na którym firmy prowadzą korespondencję z Urzędami Statystycznymi i tam dokonują obowiązku sprawozdawczego. W razie podejrzanie wyglądającej informacji o nałożonej grzywnie, najlepiej bezpośrednio skontaktować się z urzędem lub policją.

Oszuści już po raz kolejny podszywają się pod Urząd Statystyczny. Wcześniej wysyłali do podmiotów gospodarczych nakaz zapłaty za wpis do rejestru Regon, który jest bezpłatny.