Planowanie przestrzenne wymaga szybkich działań, które umożliwią efektywne kształtowanie przestrzeni – wskazuje ministerstwo. Zdaniem deweloperów jego propozycje przyniosą więcej szkód niż pożytku
Mowa o projekcie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którego konsultacje społeczne i międzyresortowe właśnie się zakończyły. Ma on być wstępem do kompleksowych zmian opracowywanych w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Projekt – nazwany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju małą nowelizacją – zawiera wiele kluczowych rozwiązań. Szkopuł w tym, że w niektórych miejscach są one trudne do zaakceptowania przez budujących.

WZ w odstawkę