Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 nr 21 poz. 112 z zm. – dalej kodeks) zakazuje wszelkiej agitacji wyborczej zarówno w dniu głosowania jak i 24 godziny przed nim. Czy odtwarzanie piosenek jednego z kandydatów stanowić będzie naruszenie przepisów?

Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zachęcanie, do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego - art. 105 § 1 kodeksu.

Zgodnie z przepisami nie można w tym czasie:
• zwoływać zgromadzeń,
• organizować pochodów i manifestacji,
• wygłaszać przemówień,
• rozpowszechniać materiałów wyborczych
• podawania do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.
Czasowy zakaz dotyczy także takich środków masowego przekazu, jak radio i telewizja oraz pojawiających się w nich audycji wyborczych. Z założenia wyborcy mają mieć czas na podjęcie samodzielnej i obiektywnej decyzji, której skutki zaważą na przyszłości kraju. Przekonywać należy w czasie kampanii, nie na chwilę przed wypełnieniem karty do głosowania.

Kwestia ciszy wyborczej budzi wiele kontrowersji. Sądy wielokrotnie rozpatrywały czy konkretne zachowanie mieści się w ustawowym zakazie czy nie.

Jednym z kandydatów w majowych wyborach prezydenckich jest znany polski piosenkarz – Paweł Kukiz. Jego muzyczny dorobek jest znany słuchaczom od wielu lat.

Czy emisja utworów piosenkarza w dniu wyborów będzie stanowiła naruszenie obowiązujących zasad?

Zdaniem dr Mariusza Bidzińskiego, radcy prawnego, wspólnika w Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy – nie zawsze.

Problematyka piosenek nie jest czymś nowym. Przeglądając dorobek artystyczny naszych kandydatów możemy się natknąć nie tylko na twórczość Pawła Kukiza, ale także np. Adama Jarubasa. To, czy prezentowanie dotychczasowego dorobku zawodowego kandydatów na urząd prezydenta w czasie ciszy wyborczej, stanowi jej naruszenie zależne jest od formy przekazu i prezentacji – wyjaśnia ekspert.

Nieukierunkowane odtwarzanie w radio czy telewizji utworów muzycznych, bądź emitowanie filmów, w których występują kandydaci na prezydenta nie stanowi naruszenia ciszy wyborczej. Takie działanie nie może być odbierane automatycznie jako przejaw agitacji wyborczej. Natomiast, jeśli prezenter wyraźnie wskaże, że "teraz będzie odtwarzany utwór kandydata na urząd prezydenta, o którym warto pamiętać” lub w inny sposób będzie powiąże utwór z wyborami, to z całą pewnością działanie takie może być uznane za naruszenie ciszy wyborczej - dodaje.

Inaczej wygląda sytuacja odtwarzania muzyki w domowym zaciszu. Tutaj ulubione piosenki, wywiady czy reportaże z udziałem naszych kandydatów możemy odtwarzać bez obaw o zarzut agitacji wyborczej – podsumowuje mecenas Bidziński.