Konsule honorowi otrzymają nowe kompetencje – będą mogli wykonywać czynności notarialne wobec polskich obywateli za granicą.
\Przewiduje to rządowy projekt ustawy – Prawo konsularne, która zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 389). Nowa ustawa jest niezbędna z uwagi na niekonstytucyjność obecnych uregulowań oraz zmiany, jakie nastąpiły w polskiej służbie zagranicznej na przestrzeni ostatnich 30 lat. Posłowie mimo ogólnej aprobaty dla rządowej inicjatywy mają jednak pewne wątpliwości. – Projekt umożliwi konsulom honorowym wykonywanie czynności notarialnych. Tego rodzaju zadania należą do władz państwowych, a konsul honorowy nie jest urzędnikiem państwowym, lecz działa na podstawie kontraktu. Czy nie narażamy naszych obywateli na brak odpowiedniej ochrony? – pytała na posiedzeniu Sejmu posłanka Iwona Ewa Arent.
Artur Nowak-Far, wiceminister spraw zagranicznych, zaznacza jednak, że konsulowie ci nie będą sporządzać aktów notarialnych, lecz wykonywać tylko proste czynności, np. potwierdzać własnoręczność podpisu.
W projekcie znalazł się także zapis, że pomoc konsularna powinna nastąpić m.in. w razie poważnego wypadku lub choroby, aresztowania, aktów przemocy, zgonu oraz w razie konieczności nagłego powrotu do Polski osób bez środków finansowych.
Etap legislacyjny
Projekt oczekuje na II czytanie w Sejmie