Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna DGP oraz przewodnicząca kapituły nagrody, podkreślała podczas gali odbywającej się na Uniwersytecie Warszawskim w Pałacu Kazimierzowskim, że wszyscy dzisiejsi laureaci piszą historię wymiaru sprawiedliwości złotymi zgłoskami, czego potwierdzeniem są wręczane im Złote Paragrafy.

Z kolei prof. Krzysztof Rączka, rektor UW, wskazywał, że abyśmy mieli do czynienia z dobrym prawem, musi dojść do ciągu zdarzeń – najpierw trzeba to dobre prawo stworzyć, a później je dobrze stosować. I na żadnym etapie tej drogi nie może dojść do zgrzytu. O potrzebie dobrego prawa mówił także w nagranym wystąpieniu laureat Złotego Paragrafu przyznawanego za działania na rzecz prawa i gospodarki – prof. Jerzy Buzek. Podkreślał, że aby zbudować silną Polskę, musimy zapanować nad prawem, którego jakość często pozostawia wiele do życzenia. Laureatom pogratulował także Radosław Sikorski, marszałek Sejmu.

Najlepszy sędzia

Złoty Paragraf w kategorii sędzia powędrował w tym roku do Wojciecha Łączewskiego, sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wyróżniono go za bezkompromisowość, odwagę oraz brak koniunkturalizmu. Jego orzeczenia są niesztampowe, czasami wręcz kontrowersyjne. Świadczą jednak o tym, że sędzia stara się dotrzeć z przekazem nie tylko do osób skazanych, lecz także do ogółu społeczeństwa.

Najlepszy prokurator

W tej kategorii bezkonkurencyjna okazała się Małgorzata Słowińska, prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Na to wyróżnienie zasłużyła swoimi zdecydowanymi i skutecznymi działaniami, które doprowadziły do wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego przedwojennej spółki Giesche SA, a w dalszej kolejności zablokowania wielomilionowych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i Katowic.

Najlepszy adwokat

Tytuł otrzymał Piotr Girdwoyń. Członkowie kapituły postanowili docenić jego niesamowitą wiedzę nie tylko prawniczą, lecz także z zakresu nauk ścisłych, a przede wszystkim chemii, którą potrafi z powodzeniem wykorzystać w praktyce adwokackiej. Biegli sądowi z zakresu chemii, ale też fizyki, drżą przed nim, bo wiedzą, że trafili na dociekliwego i doskonale zorientowanego adwokata.

Najlepszy radca prawny

Kapituła zdecydowała, że Złoty Paragraf w tej kategorii należy się Marcinowi Dziurdzie. Doceniona została jego działalność pro bono, w ramach której mecenas pomógł emerytowi wydostać się z pułapki pożyczkowej. Udało mu się przekonać sąd, że człowiek ten był na tyle nieporadny, iż zasadne jest przywrócenie mu po 13 latach terminu do zgłoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wyrok ma szczególne znaczenie w czasach wszechobecnych firm pożyczkowych, w których zadłużona jest duża część społeczeństwa.

Nagroda za działania na rzecz prawa i gospodarki

Wyróżnienie zostało przyznane Jerzemu Buzkowi za jego konsekwencję w budowaniu zdrowych podstaw rozwoju gospodarczego kraju. Prof. Buzek broni idei zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce i Europie. Odgrywa też ważną rolę w osiąganiu kompromisów pomiędzy zwolennikami ochrony środowiska a interesami takich krajów jak Polska, które dopiero budują nowoczesną, wolną od zanieczyszczeń gospodarkę.

Bona lex

W tym roku wyróżniono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 598). Umożliwiła ona reformę służb zatrudnienia poprzez m.in. wprowadzenie profilowania osób bezrobotnych i zmianę sposobu ich obsługiwania przez urząd. Twórcą ustawy jest Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Kapituła przyznająca nagrody

Jadwiga Sztabińska , redaktor naczelna DGP – przewodnicząca, oraz członkowie: Cezary Grabarczyk – minister sprawiedliwości, Andrzej Seremet – prokurator generalny, Małgorzata Gersdorf – I prezes Sądu Najwyższego, Roman Hauser – przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Dariusz Sałajewski – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Teresa Romer – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Aleksander Proksa – dyrektor departamentu prawnego Narodowego Banku Polskiego, Krzysztof Bień – redaktor naczelny serwisu ObserwatorFinansowy.pl, doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego