W czwartek podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami połączone komisje: samorządu terytorialnego i infrastruktury zdecydowały, że rozwiązaniami zaproponowanymi przez posłów PO zajmie się powołana podkomisja nadzwyczajna.Projekt poselski przewiduje, że w sytuacji, gdy osoba, która zechce sprzedać zakupione od gminy z bonifikatą mieszkanie komunalne i przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki na zakup mieszkania spółdzielczego, nie będzie musiała zwracać udzielonej bonifikaty.

Reklama

Obecnie zwrot bonifikaty wraz z waloryzacją następuje, gdy nabywca lokalu komunalnego kupionego z bonifikatą od gminy sprzeda taki lokal przed upływem pięciu lat od momentu kupna. Wedle prawa zwolnieni ze zwrotu bonifikaty są właściciele takich mieszkań, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczą na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Dodatkowy wymóg to obowiązek kupna nowego mieszkania lub nieruchomości w ciągu roku od dnia sprzedaży.

Zdaniem posła wnioskodawcy projektu Zofii Czernow (PO), w praktyce stosowanie tych zapisów przysparza wiele problemów obywatelom i samorządom. Ustawa nie wskazuje bowiem jednoznacznie, że nabycie ze środków pozyskanych ze sprzedaży lokalu kupionego z bonifikatą od gminy spółdzielczego prawa do lokalu jest zwolnione z obowiązku zwrotu bonifikaty. Nie ma natomiast wątpliwości, że takie zwolnienie obowiązuje, gdy osoba kupując mieszkanie lub nieruchomość nabywa prawo własności nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Zdaniem projektodawców problemy wynikają z tego, że w obowiązującej ustawie nie wymieniono wprost spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jako tego, którego nabycie zwalnia ze zwrotu bonifikaty. "Prawo to (spółdzielcze prawo do lokalu - PAP) jest ograniczonym prawem rzeczowym i zgodnie z wykładnią przepisów o gospodarce nieruchomościami nie stanowi nieruchomości, jednakże jest to bardzo silne prawo do lokalu mieszkalnego, przyznające uprawnienia o zbliżonym zakresie, jak w przypadku prawa własności lokalu, równocześnie jest bardzo rozpowszechnione w obrocie rynkowym i chętnie nabywane w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych" - napisali autorzy projektu nowelizacji w jego uzasadnieniu. Jednocześnie w projekcie zaproponowali zapisy, które jednoznacznie wprowadzą taką kategorię lokalu.

Jak podkreślił obecny na posiedzeniu komisji wiceszef Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski, takie rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo obywatelom i samorządom. Obywatelom - bo będą oni mogli bez obaw, że będą musieli zwracać bonifikaty, kupić lokal spółdzielczy; samorządom - bo te nie będą musiały żądać w takich przypadkach od obywateli zwrotu bonifikaty w obawie, że jeśli tego nie zrobią, to naruszą dyscyplinę finansów publicznych. Dlatego - jak zapewnił Orłowski - resort infrastruktury ocenia tę inicjatywę legislacyjną posłów jako potrzebną.