Na wyrok za udział w nielegalnych zakładach wzajemnych, a także organizowanie gier na automatach czeka 25 tys. osób. Na ratunek może im przyjść niebawem Sąd Najwyższy
Sąd Okręgowy w Częstochowie skierował pytanie do Sądu Najwyższego dotyczące art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). Chodzi o to, czy uznanie, że jest to przepis techniczny w rozumieniu unijnej dyrektywy 98/34/WE oznacza, iż nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnoskarbowej osób, które prowadzą grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny wbrew ustawowym zakazom. Daje to szanse SN rozwiać wieloletnie wątpliwości dotyczące karania za hazard.
Charakter regulacji