Będąc z synem na placu zabaw, jak zawsze zapaliłem papierosa, gdy ten bawił się w piaskownicy, a ja siedziałem na ławce. Tym razem spokojny wypoczynek zakłócili strażnicy miejscy, którzy zwrócili mi uwagę, że powinienem zgasić papierosa, gdyż na placu zabaw nie wolno palić. Zastosowałem się do ich polecenia, ale wciąż mam wątpliwości, czy funkcjonariusze mieli rację. W Polsce obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale o papierosach nie słyszałem – pisze pan Dawid
Strażnicy miejscy słusznie zwrócili naszemu czytelnikowi uwagę. Powinien się cieszyć, że nie zastosowali wobec niego sankcji, a ograniczyli się jedynie do wydania słownego polecenia. Przede wszystkim należy sprecyzować informacje czytelnika. W odniesieniu do legalnych używek, jak alkohol lub też papierosy, nie ma w Polsce generalnego zakazu ich spożywania w miejscach publicznych. Nie oznacza to, że nie obowiązują pewne obostrzenia. Otóż w przepisach zawarty jest cały katalog miejsc, w których zabronione jest spożywanie alkoholu, a także palenie papierosów. Czytelnika interesuje drugi przypadek.
Wspomnianym zakazem objęte są oczywiście placówki oświatowe, jak szkoły i przedszkola, uczelnie wyższe, placówki ochrony zdrowia, ale także zakłady pracy, obiekty kulturalne i sportowe, lokale gastronomiczno-rozrywkowe, pojazdy oraz przystanki komunikacji publicznej i ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci. Właśnie do tej ostatniej grupy zaliczają się publiczne place zabaw. Tam także nie wolno więc palić. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł. Mogą ją nałożyć na przykład strażnicy miejscy bądź policjanci.
Na marginesie warto zaznaczyć, że właściciel lub zarządzający miejscem, na terenie którego obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie. Jeśli czytelnik nie zauważył takiej tabliczki, powinien powiadomić o uchybieniu właściciela placu zabaw, a więc najpewniej gminę lub spółdzielnię (wspólnotę) mieszkaniową.
Podstawa prawna
Art. 5, art. 13 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 ze zm.).