Od lat jestem skonfliktowana z byłym mężem, który utrudnia wyrobienie paszportów dla naszych dzieci i wyjazdy na wakacje. Czy przy składaniu wniosku o dowód osobisty też jest wymagana obecność obydwojga rodziców – pyta pani Joanna
Od marca 2015 roku weszła w życie nowelizacja prawa, która zmieniła zarówno wygląd dowodów osobistych, jak i zasady ich otrzymywania. Wniosek o dokument dla dziecka składać może teraz tylko jedno z rodziców.
Reklama
Jeśli dziecko skończyło 5 lat, musi także obowiązkowo być obecne przy składaniu wniosku. Anna Malicka, radca prawny, zwraca jednak uwagę, że takie ułatwienie uzyskania dla dziecka dowodu osobistego spowoduje dużo nadużyć w sytuacjach konfliktów między rodzicami małoletnich dzieci, którzy nie są zgodni co do zagranicznych ich wyjazdów. Należy pamiętać, że sam fakt możliwości wyrobienia przez jednego rodzica dowodu osobistego dziecku nie uprawnia w żadnym stopniu tego rodzica do nieograniczonych wyjazdów zagranicznych z dzieckiem bez zgody drugiego, pod warunkiem oczywiście, że obojgu przysługuje taki sam zakres praw rodzicielskich. Anna Malicka radzi, aby w sytuacji, gdy władza rodzicielska nie została ograniczona żadnemu z rodziców, a nie są oni zgodni co do kwestii wyjazdu małoletniego dziecka poza granice kraju, udać się do sądu rodzinnego po uzyskanie takiej zgody.

Reklama
W planach wakacyjnych należy także uwzględnić fakt, że ruch bezpaszportowy jest możliwy jedynie w granicach strefy Schengen. Czyli bez paszportu można udać się do krajów należących do Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią, Rumunią, Bułgarią, Chorwacją i Cyprem), oraz do Liechtensteinu, Norwegii, Islandii i do Szwajcarii. Choć dokumentu nie trzeba teoretycznie pokazywać na granicy, to w czasie podróży mogą się zdarzyć przecież sytuacje, kiedy konieczne będzie potwierdzenie tożsamości. Na przykład przy odprawie na lotnisku, przy meldowaniu się w hotelu lub podczas zatrzymania przez policję lub przyjęcia do szpitala. Wtedy jednak wystarczy dowód osobisty.
Podstawa prawna
Art. 25 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. nr 167, poz. 1131 ze zm.).