Adopcja powinna być dobrze przemyślaną decyzją. Zwierzęta, które trafiają do schronisk, mają za sobą ciężkie doświadczenia, między innymi tułaczki, agresji człowieka czy zaniedbania. W wielu przypadkach doświadczyły traum, których skutki będą odczuwać zarówno one, jak i ich nowi właściciele do końca psich dni. Ważne jest zatem, aby do procesu adopcji podejść z otwartą głową i wiedzą, co nas czeka.

Każde schronisko ma własne, szczegółowe procedury dotyczące adopcji zwierzęcia. Cel jest jednak ten sam — zapewnienie najlepszego domu dla danego zwierzęcia i najlepszego zwierzęcia dla osoby zainteresowanej.

KROK 1 - Decyzja o adopcji psa

Adoptować psa może każda osoba dorosła, która spełnia wymogi adopcyjne.

Decyzję o adopcji należy zacząć od przejrzenia stron internetowych i ogłoszeń zamieszczanych przez dotychczasowych opiekunów. Następnie warto udać się do miejsca, w którym przebywa zwierzę, aby porozmawiać o wybranym pupilu i poznać go osobiście. Dzięki spacerom kandydat może upewnić się, czy to odpowiedni zwierzak dla niego i jego rodziny.

W schroniskach, fundacjach czy stowarzyszeniach można liczyć również na wsparcie wolontariuszy, którzy zdążyli już poznać charakter psa.

KROK 2 - Wywiad z zainteresowanym adopcją

W ankiecie preadopcyjnej należy zawrzeć dane przyszłego właściciela psa oraz odpowiedzieć na kilka pytań. Dotyczą one między innymi:

 • alergii przyszłego właściciela lub członków jego rodziny,
 • osób (w tym dzieci), które będą przebywały z psem,
 • warunków domowych,
 • planów dotyczących rozkładu dnia i karmienia zwierzaka,
 • miejsca zamieszkania (dom, mieszkanie, współdzielenie wynajętego mieszkania),
 • ryzyka porzucenia psa,
 • motywacji adopcji,
 • doświadczenia przyszłego kandydata w zakresie opiekowania się zwierzętami,
 • osób odpowiedzialnych za zwierzę,
 • zwierząt, które będą obcować z psem,
 • gotowości na ewentualne trudności w zakresie pielęgnacji psa i opieki nad nim.

Rozmowa preadopcyjna to w szczególności poznanie warunków lokalowych, do których zostaje oddane zwierzę. Dotyczy głównie miejsca zamieszkania oraz trybu funkcjonowania rodziny. W ten sposób schronisko bądź fundacja sprawdza, czy kandydaci rzeczywiście mają czas, aby poświęcić go psu i zapewnić mu przyjazne warunki do życia.

Niezbędne jest również zbadanie warunków finansowych, ponieważ posiadanie zwierzęcia niesie za sobą obowiązek zakupu pożywienia czy pokrywania kosztów związanych z opieką weterynaryjną. To również zakupienie wyprawki dla psa, w tym kojca, misek, smyczy. Dzięki wnikliwej rozmowie pracownicy schroniska sprawdzają, czy przyszły właściciel przemyślał decyzję o adopcji i jest na nią gotowy.

Może się również zdarzyć, że niezbędna okaże się wizyta preadopcyjna w przyszłym domu zwierzaka. Pracownicy schronisk czy fundacji będą mogli w ten sposób ocenić przyszłe warunki życia zwierzaka oraz rozwiać wątpliwości dotyczące gotowości przyszłych właścicieli.

KROK 3 - Weryfikacja i decyzja o adopcji psa

Ostatecznie to schronisko musi podjąć decyzję, czy oddanie psa kandydatowi to lepsza przyszłość dla zwierzęcia niż pobyt w schronisku. Po wnikliwej analizie, dotychczasowi opiekunowie dokonają weryfikacji i podejmą decyzję, a następnie powiadomią kandydata.

Istnieją sytuacje, kiedy schroniska z całą pewnością nie zgodzą się na adopcję zwierzęcia, które pozostaje pod ich opieką. Należą do nich między innymi przypadki, gdy przyszły właściciel:

 • nie jest pełnoletni,
 • nie potwierdzi swojej tożsamości ważnym dokumentem, np. dowodem osobistym,
 • jest bezdomny,
 • chce adoptować zwierzęta, by nimi handlować,
 • nie jest w stanie zapewnić zwierzęciu należytej opieki,
 • znajduje się pod wpływem środków odurzających lub/i alkoholu.

Pies to nie zabawka. Jeśli okaże się, że zwierzę ma być prezentem dla innych osób, schronisko odrzuci wniosek o adopcję. Większość placówek nie dokonuje również rezerwacji, aby nie zmniejszać szans powodzenia adopcji.

KROK 4 - Płatność za adopcję psa

Adoptowanie psa co do zasady jest bezpłatne. Niekiedy niesie z sobą obowiązek uiszczenia datku na rzecz schroniska czy fundacji - co zależy od regulaminu schroniska. Kwoty wahają się od 20 do 200 zł.

Zwierzęta przeznaczone do adopcji w większości są już wykastrowane lub wysterylizowane. Nie zawsze się tak zdarza, dlatego warto uwzględnić również ten koszt w swoim budżecie. W niektórych placówkach należy doliczyć koszt przeprowadzenia zabiegu w schronisku.

Przekazanie praw do zwierzęcia następuje na podstawie umowy darowizny o charakterze cywilnoprawnym. Od decyzji odmowy zgody na adopcję w większości przypadków obowiązuje możliwość odwołania. Zdarza się, że ze względu na dobro zwierząt, kandydat nie ma takiej możliwości. Dotyczy to zwłaszcza przypadków zwierzęcia chorego, psów pod opieką behawiorysty, a także szczeniąt do ukończenia 3. miesiąca życia.

Celem całego procesu jest wyeliminowanie sytuacji, w których zwierzęta poczują bliskość, rodzinę, miły i ciepły dom, a następnie znów zostaną porzucane przez nieodpowiedzialnych właścicieli.

KROK 5 - Radość z posiadania zwierzęcia

Po dokonaniu wszelkich formalności związanych z adopcją psa - nowy właściciel może w pełni cieszyć się z posiadania zwierzęcia. Warto zatroszczyć się o to, aby początkowy entuzjazm z czasem nie zanikł, a adoptowany pies cieszył swojego pana przez cały swój żywot. Tylko wtedy będzie można powiedzieć, że adopcja psa była odpowiedzialną decyzją.