Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że zaskarżone przepisy nie wprowadzają zakazu korzystania przez skazanych lub tymczasowo aresztowanych z ciepłej kąpieli częściej niż raz w tygodniu. W ocenie TK jest wręcz odwrotnie.

Trybunał rozpoznał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący przepisów regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania. Zgodnie z nimi skazany lub tymczasowo aresztowany "korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli".

W ocenie TK takie sformułowanie jest zgodne z konstytucją. Należy je bowiem odczytywać jako środek do realizacji zarówno obowiązku skazanego lub tymczasowo aresztowanego przestrzegania higieny osobistej, jak i jego prawa do odpowiednich warunków sanitarnych.

Trybunał zaznaczył, że zaskarżone przepisy nie wprowadzają zakazu korzystania przez przez te osoby z ciepłej kąpieli częściej niż raz w tygodniu. Wręcz przeciwnie, dają im taką możliwość.

Dodał również, że określenie częstotliwości korzystania z ciepłej kąpieli mieści się w zakresie przedmiotowym regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności oraz tymczasowego aresztowania.

PS/źródło: TK