Zmiany były koniecznie bowiem 10 marca rezygnację z funkcji prezesa Stowarzyszenia złożyła sędzia Ewa Waszkiewicz.

PS