Powołania otrzymali:

sędziowie Sądów Apelacyjnych

1. Aleksandra Janas - Sąd Apelacyjny w Katowicach

2. Joanna Naczyńska - Sąd Apelacyjny w Katowicach

3. Wojciech Wójcik - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

sędziowie Sądów Okręgowych

4. Patrycja Baranowska - Sąd Okręgowy w Szczecinie

5. Jacek Barczewski - Sąd Okręgowy w Olsztynie

6. Barbara Bonaczar - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

7. Katarzyna Chojnacka - Rogatko - Sąd Okręgowy w Lublinie

8. Alicja Dubij - Sąd Okręgowy w Białymstoku

9. Maciej Ejsmont - Sąd Okręgowy w Świdnicy

10. Jacek Hanszke - Sąd Okręgowy w Krakowie

11. Krzysztof Kremis - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

12. Krzysztof Kruk- Sąd Okręgowy w Białymstoku

13. Joanna Pasak - Sąd Okręgowy w Legnicy

14. Edyta Pawłowicz - Durlak - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

15. Aneta Sztukowska - Sąd Okręgowy w Suwałkach

16. Andrzej Trzeciak -Sąd Okręgowy w Szczecinie

17. Katarzyna Wieraszko - Sąd Okręgowy we Wrocławiu

18. Agnieszka Wiercińska - Bałaga - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

sędziowie Sądów Rejonowych

19. Agnieszka Bochen - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

20. Katarzyna Brzezińska- Misztela  - Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

21. Paweł Bucoń - Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

22. Jędrzej Dessoulavy - Śliwiński - Sąd Rejonowy w Wyszkowie

23. Robert Fonfara - Sąd Rejonowy w Kielcach

24. Krzysztof Gierszewski - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

25. Natalia Grajewska - Pałubicka - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

26. Michał Hendzlik - Sąd Rejonowy w Łasku

27. Szymon Kozłowski- Sąd Rejonowy w Kutnie

28. Anna Litwińska - Bargiel -Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

29. Karolina Lubińska - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

30. Sylwia Pobrotyn - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

31. Małgorzata Polak - Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

32. Patryk Starosławski - Sąd Rejonowy w Chełmie

33. Paweł Stosio - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

34. Joanna Szoska - Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

35. Jolanta Wodzińska - Flakiewicz - Sąd Rejonowy w Sochaczewie

36. Stanisław Zabłocki - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

PS