W przypadku sądu I instancji ONZ stawia na kandydatów z co najmniej 10-letnim doświadczeniem w obszarze prawa administracyjnego.

Natomiast zainteresowani pracą w sądzie apelacyjnym muszą legitymować się przynajmniej 15-letnim stażem w obszarze prawa administracyjnego i prawa pracy.

Brane pod uwagę będzie jednak nie tylko doświadczenie orzecznicze, ale też akademickie czy też zdobyte w arbitrażu.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji, wymagań formalnych i wynagrodzenia znajdują się TUTAJ.

PS/źródło:adwokatura.pl