Podróżowanie z dzieckiem to nowe doświadczenie, a żeby się do niego dobrze przygotować, należy w pierwszej kolejności zadbać o formalności. Jeśli chcesz pokazać dziecku świat, musisz w pierwszej kolejności wyrobić mu paszport.

Uzyskanie paszportu dla dziecka różni się od procedur, które musi przejść osoba dorosła. Jakie to różnice?

Cena paszportu dla dziecka

Koszt paszportu w 2022 roku dla osoby dorosłej nieprzekraczającej 70 lat wynosi 140 zł. Opłata może zostać obniżona w szczególnych przypadkach. Skorzystają z niej między innymi:

  • uczniowie lub studenci do 26 roku życia,
  • posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
  • emeryci, renciści,
  • osoby pełniące służbę w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego,
  • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową,
  • kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.z 2021 r. poz. 1858).

O wszystkich możliwych sytuacjach, w których osoby dorosłe mogą zostać zwolnione z opłat, można przeczytać tu.

W przypadku dziecka koszt jest znacznie niższy. Wynosi 15 zł, gdy paszport wykonywany jest dla małoletniego do 12. roku życia, posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W przypadku niemożności udokumentowania Karty lub jej braku koszt wyrobienia paszportu dla dziecka wynosi 30 zł. To i tak znacznie mniej niż w przypadku osoby dorosłej.

Kto musi złożyć wniosek o paszport dla dziecka?

Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka, niezbędna jest obecność obojgu opiekunów prawnych z ważnymi dowodami osobistymi. Należy to zrobić osobiście, a jeżeli dziecko ukończyło 5. rok życia, niezbędna jest też jego obecność. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez tylko jednego z rodziców, gdy w urzędzie paszportowym zostanie okazana pisemna zgoda drugiego z rodziców. Podpis na zgodzie musi potwierdzić notariusz, konsul lub urzędnik punktu paszportowego.

W szczególnych przypadkach należy okazać orzeczenie sądu rodzinnego, np. gdy drugi rodzic nie ma prawa decydować o paszporcie dla dziecka lub sąd wyraża zgodę na jego wydanie.

Gdzie należy wyrobić paszport dla dziecka?

Aby złożyć wniosek o paszport dla dziecka, należy udać się do dowolnego urzędu wojewódzkiego. Nie obowiązuje zasada przynależności do urzędu ze względu na miejsce zamieszkania lub zameldowania. Wniosek za granicą składa się u konsula.

W części punktów obowiązują wcześniejsze zapisy przez internet. Na oficjalnych stronach urzędów wojewódzkich można zarezerwować termin na złożenie wniosku o paszport.

Ile jest ważny paszport dziecka?

Paszport małego dziecka jest ważny krócej niż u osoby dorosłej. W przypadku osób do 13. roku życia – okres ważności paszportu wynosi 5 lat od jego wydania. Osoby powyżej 13. roku życia mogą korzystać z dokumentu dwa razy dłużej - przez 10 lat. Dokładną datę obowiązywania paszportu można znaleźć w dokumencie.

Należy pamięć, że aby wjechać do państw, które nie należą do Unii Europejskiej, dokument musi być ważny przez 6 miesięcy od skończonej podróży.

Dokumenty potrzebne, aby wyrobić paszport dla dziecka

Przed wizytą w urzędzie trzeba przygotować odpowiednie dokumenty, niezbędne, aby móc złożyć wniosek. Należą do nich zdjęcie dziecka oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty (można to zrobić na miejscu w urzędzie lub online). Często w urzędach, płatności dokonuje się wyłącznie gotówką. Warto się w nią zaopatrzyć.

Wniosek o paszport należy podpisać w obecności urzędnika, dlatego tego dokumentu nie można przygotować wcześniej. Sam wniosek jest podpisywany przez jednego z rodziców, jednak musi być złożony w obecności obojga opiekunów prawnych.

Od marca 2022 roku nie ma konieczności wypełniania papierowych wniosków o paszport. Wniosek elektroniczny będzie generowany bezpośrednio w Rejestrze Dokumentów Paszportowych przez urzędnika biura paszportowego. Wnioskodawca podpisuje wniosek na elektronicznym urządzeniu do pobierania podpisów. W formie papierowej otrzyma jedynie potwierdzenie złożenia wniosku.

Należy pamiętać, aby mieć przy sobie ważny dowód osobisty w celu potwierdzenia własnej tożsamości. Ze sobą trzeba zabrać także paszport lub/i dowód osobisty dziecka, jeżeli wcześniej był wyrabiany. Zostanie on anulowany w momencie złożenia wniosku o nowy paszport.

Zdjęcie dziecka do paszportu

Do wniosku o paszport trzeba dołączyć jedno, kolorowe zdjęcie dziecka wydrukowane na papierze w formacie 35 x 45 mm. Wymagania formalne są znacznie mniejsze niż w przypadku zdjęcia paszportowego osoby dorosłej. Istnieją jednak zasady, o których trzeba pamiętać podczas przygotowywania fotografii:

  • jasne i jednorodne tło (bez innych osób w kadrze),
  • dziecko powinno trzymać głowę prosto,
  • twarz powinna być widoczna i odsłonięta (nie może być zasłonięta zabawką lub włosami).

Dziecko na zdjęciu paszportowym może mieć zamknięte oczy, otwarte usta lub nienaturalny wyraz twarzy. To istotne ułatwienie w uchwyceniu zwłaszcza najmłodszych osób. O szczegółach dotyczących zdjęć paszportowych można przeczytać tu.

Odbiór paszportu dla dziecka

Paszport dla dziecka może odebrać już tylko jeden z rodziców i nie potrzeba do tego żadnej zgody. Orientacyjny czas oczekiwania na nowy dokument to 30 dni od dnia złożenia wniosku. Monitorować postępy w przygotowywaniu paszportu można na stronie internetowej.

W urzędzie paszportowym można również wyrazić zgodę na informowanie o statusie przygotowywania dokumentu telefonicznie lub mailowo na podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Wówczas otrzymamy SMS/ mail z potwierdzeniem, że gotowy paszport czeka na odbiór.

Paszport odbiera się w punkcie paszportowym, w którym został złożony wniosek.