Dziedziczenie
Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, która nazywana jest najważniejszą zmianą w prawie spadkowym od czasów uchwalenia k.c. w 1964 r. Nowe przepisy powinny zacząć obowiązywać za niewiele ponad pół roku (wyznaczono 6-miesięczne vacatio legis). Kluczowa zmiana dotyczy domyślnego sposobu dziedziczenia na podstawie ustawy. Obecnie – jeśli spadkobierca nie złoży stosownego oświadczenia – obowiązuje zasada odpowiedzialności nieograniczonej. W niektórych sytuacjach spadkobierca więcej traci ze względu na długi spadkowe, niż zyskuje wskutek odziedziczenia majątku.
Reklama
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1015 par. 2 k.c. spadkobierca co do zasady będzie odpowiadał jedynie do wysokości wartości aktywów spadkowych (dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza). Taka zmiana niepokoi wierzycieli. Jak twierdzą, będą mieli trudności z egzekucją zobowiązań zaciągniętych przez spadkodawców.