Zdający będą musieli opracować dwa kazusy, dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników.

Egzamin przeprowadzany zostanie przez 7 komisji powołanych przez ministra sprawiedliwości.

W tym roku po raz pierwszy zdający mogą opracowywać zadania egzaminacyjne przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Resort sprawiedliwości poinformował, że z tej możliwości skorzystało około 30 proc. piszących.

PS/źródło: MS