W składzie zwycięskiej ekipy znaleźli się: Zuzanna Ochońska, Agata Wojtczak, Piotr Kucała, Michał Pomperski i Jakub Sałek.

W I etapie drużyny opracowywały scenariusz mediacji z prawa gospodarczego lub handlowego oraz wzór ugody przed mediatorem na podstawie jednego ze stanów faktycznych ogłoszonych przez organizatorów.