Jej zdaniem ustawa rażąco ingerowała w prawo własności gmin. Powód? Nie mają one możliwości decydowania o nieruchomościach stanowiących ich własność, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.
Trybunał konstytucyjny podzielił te wątpliwości. Uznał, że rozszerzenie możliwości przekształcenia prawa użytkowania, w takim zakresie w jakim obejmuje osoby prawne (z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych) oraz osoby fizyczne, które uzyskały użytkowanie wieczyste w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jest niezgodne z konstytucją.