Od 1 lipca 2015 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy o kierujących pojazdami dotyczące kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
Ukończenie kursu będzie warunkiem odzyskania zachowania lub odzyskania prawa jazdy. Starosta wyda decyzję o skierowaniu na kurs reedukacyjny, jeśli kierowca prowadził pojazd:
- w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi),
- po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila),
- po użyciu środka działającego podobnie jak alkohol.
Koszt dwudniowych kursów, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tej sprawie, określono na 400 zł. Podczas wykładów omawiane będą mity, stereotypy i formy racjonalizacji prowadzenia „pod wpływem”, a kierowca ma zostać poinformowany o rzeczywistym wpływie alkoholu lub środków odurzających na sprawność prowadzenia pojazdów.
Na kursie przedstawione zostaną również statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach wraz z ich konsekwencjami, czyli liczbą wypadków, zabitych i rannych. Kierowca dowie się, jakie są prawne konsekwencje jazdy na podwójnym gazie, zostaną też omówione powody, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środków odurzających. Omawiane będzie również samo zjawisko alkoholizmu i narkomanii i ryzyko z tym związane oraz sposoby autodiagnozy stylu picia alkoholu lub używania narkotyków. Chodzi o to, by kierowca mógł sam ocenić, czy częstotliwość używania przez niego używek jest już niepokojąca z punktu widzenia uzależnienia. Podczas wykładów kierowcy dowiedzą się też, w jaki sposób asertywnie odmawiać picia alkoholu, czy też jak zorganizować bezpieczny powrót z imprezy, na której jest alkohol.
Wykłady będą odbywać się w grupach liczących 10–15 uczestników. Osoba skierowana na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej będzie musiała odbyć kurs w ciągu miesiąca od dnia skierowania i w ciągu sześciu tygodni przedstawić zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.