Moja mama ma wydany jakiś czas temu dowód osobisty ważny bezterminowo. W marcu zmieniły się jednak przepisy i wiem, że tego typu dokumenty nie będą już wydawane. Czy to oznacza, że mama musi wyrobić dowód według nowych zasad – pyta pani Barbara. – Zastanawiam się również, jako że czasem podróżujemy po krajach Unii Europejskiej, czy stary dowód nie będzie przeszkodą przy przekraczaniu granic państw strefy Schengen, np. na lotnisku – dodaje czytelniczka
1 marca 2015 r. to niezwykle ważna data, jeśli chodzi o dowody osobiste. Tego dnia weszła w życie całkiem nowa ustawa regulująca zagadnienia dotyczące tych dokumentów. Zmienił się nie tylko ich wzór, ale również zasady wydawania.
Dotychczas osobom, które ukończyły 65. rok życia dowody osobiste były wydawane na czas nieoznaczony, jeśli zwróciły się one o wyrobienie dokumentu o takim terminie ważności. W praktyce oznaczało to, że 65-latek takim dowodem mógł posługiwać się do końca życia. Niewątpliwie było to wygodne rozwiązanie.
Nowe przepisy, obowiązujące od początku marca br. nie przewidują już jednak takich ułatwień. Od tego momentu wszyscy, którzy ukończyli 5. rok życia, otrzymują dowody ważne przez okres 10 lat od daty ich wydania. Tak więc zarówno 18-latek, jak i 67-latek, którzy wnioskują o wydanie dokumentu, dostaną go na 10 lat. Po tym czasie ponownie będą musieli wystąpić do urzędu gminy lub miasta o wyrobienie nowego dowodu.
Od opisanej wyżej zasady jest jednak wyjątek. Otóż dowody osobiste wydane przed 1 marca tego roku zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to zarówno tych wydanych na określony czas (10 lat), jak i bezterminowych.
Przykładowo osoba, która wyrobiła dowód w 2008 r., może się nim posługiwać do 2018 r. Z drugiej strony senior, któremu wydano dokument z nieoznaczonym terminem ważności, nadal może się nim posługiwać do końca życia. Seniorzy w ogóle nie odczują więc na własnej skórze przepisów, które właśnie weszły w życie. Mama pani Barbary nie musi więc wyrabiać nowego dokumentu.
Ponieważ stare dowody bezterminowe mają jednakową moc jak dokumenty wydawane od 1 marca br., to tymi pierwszymi cały czas można posługiwać się również za granicą, np. przy odprawie na lotnisku, by potwierdzić tożsamość. Zatem posiadacz starego dowodu, który chce podróżować po krajach Unii Europejskiej należących do strefy Schengen, nie musi wyrabiać nowego dokumentu. – Wzór dowodu osobistego zawierający wpis o nieoznaczonym terminie ważności został wręczony w 2007 r. przedstawicielom krajów strefy Schengen i powinien być znany funkcjonariuszom służb granicznych – zapewnia Małgorzata Woźniak, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 2, ust. 88 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.) – ustawa weszła w życie 1 marca 2015 r.