Chodzi o to, by "wyeliminować urządzanie tzw. +internetoloterii+, a tym samym wyeliminować czynnik, który mógłby zwiększać potencjał uzależnieniowy tego rodzaju gier", piszą autorzy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych i gry telebingo jest - na mocy ustawy o grach hazardowych - objęte monopolem państwa. Proponowana zmiana ma więc na celu przede wszystkim umożliwienie Totalizatorowi Sportowemu uruchomienia nowego kanału sprzedaży. (Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wszystkie udziały w spółce są własnością Skarbu Państwa.)

Autorzy proponowanych zmian przekonują jednocześnie, że "umożliwienie oferowania gier liczbowych przez sieć Internet nie spowoduje zagrożenia z punktu widzenia (...) ochrony graczy przed niekorzystnymi skutkami hazardu i ukierunkowania ich aktywności na legalne gry". Przeciwnie - przekonują - "projekt umożliwia zwiększenie kanałów dystrybucji gier losowych w celu ukierunkowania działalności grających na gry hazardowe o mniejszym potencjale uzależnieniowym, +odciągnięcia+ ich od gier wysokouzależniających, wprowadzając równocześnie szereg ograniczeń w stosunku do urządzania gier liczbowych przez Internet". Powołują się przy tym na badania opinii publicznej, wskazujące, iż gry liczbowe nie należą do gier o wysokim potencjale uzależnieniowym.

Proponowany projekt przewiduje także przesunięcie w rozdzielaniu wpływów z tzw. dopłat, czyli podatku hazardu. Obecnie w grach objętych monopolem państwa 77 proc. wpływów z dopłat trafia do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 3 proc. do Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Posłowie z Komisji Kultury Fizycznej i Sportu chcą, by do tego pierwszego trafiało 78,5 proc. wpływów, a do drugiego 1,5 proc. wpływów z dopłat.

Projekt przewiduje także wprowadzenie polityki odpowiedzialnej gry w grach hazardowych urządzanych przez internet oraz umożliwienie wydawania rozstrzygnięć dotyczących charakteru gier przez organy podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.