Jest już gotowy projekt ustawy o darmowej pomocy prawnej. Poinformował o tym podczas inauguracji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk.

Projekt dotyczy całorocznej nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym do korzystania z pomocy społecznej m.in z powodu wielodzietności, niepełnosprawności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, sieroctwa, przemocy w rodzinie czy bezrobocia.

Ponadto do listy uprawnionych dopisano posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Według Grabarczyka w resortach sprawiedliwości i pracy analizowano, czy dokooptowanie do systemu posiadaczy Karty Dużej Rodziny nie przekroczy budżetu ustawy. "Nasze szacunki gwarantują, że system się nie zawali" - powiedział minister.

Punkt świadczenia pomocy prawnej będzie organizowany dla 25 tysięcy mieszkańców na poziomie powiatowym. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej ma wejść w życie od początku 2016 r.

Oprócz zapowiadanej darmowej pomocy prawnej i informacji prawnej do projektu dołożono edukację prawną społeczeństwa, której realizacja zostanie powierzona organizacjom społecznym.