Nadanie przesyłki zawierającej skargę za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu jak miałoby to miejsce w przypadku złożenia pisma w polskiej placówce pocztowej – wynika z uzasadnienia postanowienia WSA w Gliwicach.

Firma "A" sp. z o.o. w C. chciała zaskarżyć decyzję dyrektora Izby Skarbowej w K., która dotyczyła podatku od towarów i usług. Sprawa toczyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.

Decyzja podatkowa została doręczona pełnomocnikowi strony 15 października 2014 roku. Termin na złożenie skargi na tę decyzję upływa w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, czyli w tym przypadku 14 listopada (piątek).

Przedsiębiorca postanowił skorzystać z usług kuriera, który jednak doręczył organowi skargę dopiero po weekendzie - 17 listopada – a to oznacza, że termin jej złożenia minął.

Zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, złożenie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora, wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w polskim urzędzie konsularnym, jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Tym operatorem jest Poczta Polska S.A.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W tym przypadku chodzi o skargę na decyzję izby skarbowej, a zatem należy wnieść ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem izby skarbowej. Izba następnie przekaże ją właściwemu sądowi administracyjnemu wraz z aktami sprawy i odpowiedzią.

"Zdaniem Sądu złożenie do D. (nazwa firmy kurierskiej) przesyłki nadanej do Sądu nie może być traktowane jako równoznaczne z wniesieniem go do sądu za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Z art. 83 § 3 p.p.s.a. wynika bowiem, że równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu jest oddanie go w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Stosownie do treści art. 178 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, która to ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pełni Poczta Polska S.A. (...) Zatem nie jest nim nadanie przesyłki zawierającej skargę za pośrednictwem D." - czytamy w uzasadnieniu postanowienia WSA w Gliwicach z dn. 19 lutego 2015 roku.

Katarzyna Bańbor