Poradnictwo będzie prowadzone poprzez działające od początku tego roku ośrodki pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz organizacje, które otrzymują dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Adresy miejsc, w których świadczona będzie pomoc prawna i psychologiczna, można znaleźć na stronach www.ms.gov.pl oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl.
– W ubiegłym roku w ramach tygodniowej akcji z bezpłatnego poradnictwa skorzystało ponad 2,1 tys. osób, a przez cały rok ponad 20 tys. W tym roku fundusz pomocy pokrzywdzonym dysponuje kwotą 16,5 mln zł, które pochodzą z nawiązek zasądzonych od sprawców. Te pieniądze są przeznaczone nie tylko na świadczenie pomocy psychologicznej czy prawnej, ale też na pomoc materialną w postaci różnego rodzaju zasiłków czy finansowania leczenia lub rehabilitacji – mówi Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w MS.
Od 60 do 80 proc. osób korzystających ze wsparcia funduszu stanowią osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie. Dla takich osób uruchomiona została Niebieska Linia (801 12 00 02).
– Dyżurujący mają bezpośredni kontakt z dzielnicowymi czy kuratorami sądowymi, co pozwala na szybką reakcję – dodaje Michał Lewoc, naczelnik wydziału ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Resort wydał też kompleksowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Można go bezpłatnie pobrać ze strony ministerstwa w zakładce działalność/przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.