Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. Zobacz, jakie zmiany dla obywateli przyniesie to na przykład przy załatwianiu spraw urzędowych.
Reklama

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym wzorze. Czym będzie różnił się od starej wersji?

Przede wszystkim na nowym dowodzie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń, w tym dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się też informacje o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku angielskim.

Zrezygnowano natomiast z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika. Nie będzie więc informacji o kolorze oczu i wzroście, ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldowania. Dane adresowe nie są informacją, która stanowi o tożsamości osoby, więc ich umieszczenie w dowodzie osobistym nie jest konieczne. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.

Nie musisz wymieniać starego dowodu. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Reklama

Ponadto fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas można to było zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nowy dokument będziemy odbierać w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Nowy dowód osobisty – w banku, na poczcie i u notariusza

W nowym dowodzie osobistym nie będzie już informacji o adresie zameldowania, jednak dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku czy u notariusza powinno więc wystarczyć oświadczenie obywatela potwierdzone własnoręcznym podpisem. W związku z obawami obywateli, MSW odpowiedziało jednak, jak załatwianie spraw z nowym dowodem powinno wyglądać w trzech ważnych instytucjach.

Czy bank zażąda ode mnie zaświadczenia o zameldowaniu, kiedy będę chciał wziąć kredyt w banku lub otworzyć konto? Zmiany w danych, które będą zawarte w nowym dowodzie osobistym, zostały wcześniej skonsultowane ze Związkiem Banków Polskich. Związek poinformował, że nie będzie wymagał od swoich klientów zaświadczeń o zameldowaniu. Informację o adresie banki pozyskają z pisemnych oświadczeń. W takim oświadczeniu klient banku potwierdzi prawdziwość podanych danych własnoręcznym podpisem.

Dotychczas banki informacje o adresie zamieszkania czy adresie korespondencyjnym również czerpały z oświadczeń. Przypomnijmy, że wiele formalności w banku wciąż możemy załatwić na podstawie paszportu. To także dokument tożsamości, który nie zawiera informacji o adresie zameldowania.

Czy mając nowy dowód będę miał problemy u notariusza? Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego jest zobowiązany przede wszystkim potwierdzić tożsamość danej osoby – tak wynika z treści ustawy o notariacie. Bez względu na to, czy będziesz miał dowód z adresem zameldowania, czy bez, tożsamość zostanie potwierdzona. Przypomnijmy, że nie weryfikujemy tożsamości przy pomocy danych adresowych.

Jednym z elementów aktu notarialnego – oprócz danych osobowych - jest adres miejsca zamieszkania. Ustawa prawo o notariacie przewiduje, że w akcie notarialnym zamieszcza się oświadczenia stron. Notariusz może więc przyjąć oświadczenie o adresie zamieszkania (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

Czy odbiorę na poczcie list polecony lub paczkę? Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami prawa pocztowego, przesyłkę odbieramy pod adresem wskazanym przez nadawcę. Nie musi on być zgodny z adresem naszego zameldowania. Jeśli listonosz zostawi nam awizo, przesyłkę odbierzemy we wskazanej placówce pocztowej. Tam potrzebujemy jedynie zweryfikować tożsamość odbiorcy, bez konieczności potwierdzania adresu. Dodajmy, że aktualnie wiele osób bez problemu odbiera przesyłki pod adresem innym, niż ten, który znajduje się w dowodzie osobistym.

Oprac. A. B.