Przepisy o punktach karnych umieszczone w ustawie o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1212) zmieniły się już z początkiem tego roku. Górna granica punktów za jedno naruszenie przepisów wzrosła wtedy z 10 pkt do 15 pkt, a na dodatek wydłużył się okres, po którym punkty znikają z ewidencji. Wcześniej był to rok od przyjęcia mandatu lub uprawomocnienia się wyroku, obecnie ten okres wynosi już dwa lata.

Taryfikator punktów karnych

Nowelizacja przepisów upoważniła jednocześnie szefa MSWiA do wydania nowego rozporządzenia z taryfikatorem punktów karnych. Zgodnie z przepisami minister ma to zrobić, mając na uwadze „dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego”.