Wiadomo już, ile punktów karnych za poszczególne naruszenia przepisów ruchu drogowego będą dostawać kierowcy od września. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

Przepisy o punktach karnych umieszczone w ustawie o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1212) zmieniły się już z początkiem tego roku. Górna granica punktów za jedno naruszenie przepisów wzrosła wtedy z 10 pkt do 15 pkt, a na dodatek wydłużył się okres, po którym punkty znikają z ewidencji. Wcześniej był to rok od przyjęcia mandatu lub uprawomocnienia się wyroku, obecnie ten okres wynosi już dwa lata.

Taryfikator punktów karnych

Nowelizacja przepisów upoważniła jednocześnie szefa MSWiA do wydania nowego rozporządzenia z taryfikatorem punktów karnych. Zgodnie z przepisami minister ma to zrobić, mając na uwadze „dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego”.
To, do czego drogę utorowała uchwalona w grudniu ubiegłego roku ustawa, teraz realizuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Liczba punktów za niektóre zachowania na drodze rzeczywiście przekroczy więc 10.

Za co najwięcej punktów karnych dla kierowcy

Najwyższy wymiar 15 pkt będzie dotyczył m.in. kierowców, którzy nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo nie zastosowali się do polecenia zatrzymania pojazdu. 15 pkt dostaną też objeżdżający zapory kolejowe i wjeżdżający na przejazd kolejowy w sytuacji, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do dalszej jazdy.
W górę pójdzie też zagrożenie punktami za inne naruszenia. I tak za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki przy uchu kierującemu zamiast 5 pkt zostanie dopisanych 12 pkt. Niezatrzymanie samochodu przy znaku „stop” będzie wiązało się już nie z 2 pkt, ale z 8 pkt. O tyle samo urośnie konto kierowcy, który zignoruje zakaz wjazdu lub ruchu w obu kierunkach, podczas gdy dotychczasowe przepisy przewidywały za to samo wykroczenie 5 pkt.
Nowością jest odnotowywanie w systemie nawet najdrobniejszego przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Obecnie zagrożenie punktami zaczyna się od jazdy o co najmniej 11 km/h szybciej, niż to dozwolone. Przekraczając prędkość o 11–20 km/h, trzeba się dziś liczyć z 2 pkt karnymi. Nowe rozporządzenie przewiduje 1 pkt już za jazdę z prędkością do 10 km/h większą, niż dopuszczalna. Dalej zagrożenie stopniowo rośnie, aż do 15 pkt za przekroczenie limitu prędkości o ponad 70 km/h.

Taryfikator punktów karnych a ubezpieczenie

Opisane zmiany mają tym większe znaczenie dla posiadaczy pojazdów, że od 17 czerwca tego roku dostęp do danych o liczbie punktów karnych zdobytych przez kierowców mają zakłady ubezpieczeniowe. Tym samym w kalkulacji składki ubezpieczeniowej mogą one już brać uwagę „stan konta” swoich klientów w ewidencji naruszających przepisy ruchu drogowego.
Rozporządzenie ma wejść w życie 17 września. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji