Jak każdy od czasu do czasu korzystam z usług fryzjera. Ostatnio osiedlowy stylista zaproponował mi także przycięcie brody, chciał użyć do tego brzytwy. Nie zgodziłem się z obawy przed zakażeniem. Czy zakłady fryzjerskie mają wytyczne dotyczące przestrzegania zasad higieny – pyta pan Paweł
Tak. Zakłady kosmetyczne i fryzjerskie są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących zwalczania przenoszenia chorób zakaźnych. Na fotelu kosmetycznym i fryzjerskim może być tak samo niebezpiecznie jak w gabinecie zabiegowym w szpitalu. Naruszenie skóry niesie ryzyko zakażenia HIV, HCV oraz innymi chorobami dermatologicznymi albo drobnoustrojami. Nie ma zakazu stosowania narzędzi takich jak brzytwa czy wielorazowa maszynka, ale muszą być dokładnie wysterylizowane.
Reklama
Pracownicy salonów powinni więc ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących dezynfekcji narzędzi, dłoni oraz sprzętów w zakładzie. Zgodnie z wytycznymi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego priorytetową metodą sterylizacji narzędzi jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Dezynfekcję narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych powinno się przeprowadzać w specjalnych autoklawach, które posiadają certyfikat CE oraz spełniają określone normy. Oczywiście, aby sterylizacja była skuteczna, kluczowe jest postępowanie personelu według instrukcji danego urządzenia. Salony mogą także zlecać profesjonalną dezynfekcję narzędzi w firmach zewnętrznych wyspecjalizowanych w takiej usłudze. W wielu jednak zrezygnowano z usługi golenia właśnie ze względu na powyższe wymogi, które wiążą się z poniesieniem dodatkowych niemałych kosztów.

Reklama
Ale nie zaszkodzi oczywiście czujność i ostrożność w salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Wystarczy zdroworozsądkowo przyjrzeć się pomieszczeniu, stylistom czy kosmetyczkom. Raczej unikajmy salonów, w których usługodawca nie ma odzieży ochronnej, nie myje rąk, zanim zajmie się kolejnym klientem, nie używa rękawiczek jednorazowych w sytuacjach, które tego wymagają, nie dba o narzędzia. Włosy po myciu powinny być wycierane czystym i suchym ręcznikiem lub ręcznikiem jednorazowym, zaś sam wygląd pomieszczenia i czystość miejsca pracy, porządek na półkach z preparatami nie mogą budzić najmniejszych podejrzeń.
Ministerstwo Zdrowia (na stronie www.mz.gov.pl) opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Nie wiadomo jednak, kiedy może wejść w życie nowe prawo, ponieważ wciąż trwają konsultacje i uzgodnienia.
Podstawa prawna
Par. 41 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Art. 6 ustawy z 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2013 r. poz. 475). Art. 6, 16 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 947).
OPINIA EKSPERTA
Kontrole sanitarno-porządkowe obiektów będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej przeprowadzane są najczęściej raz na rok, rzadziej raz na dwa lata. Należy jednak pamiętać, że liczba obiektów nowopowstających jest bardzo duża a prawo nie wskazuje jednoznacznie nakazu zgłoszenia nowego obiektu do inspekcji sanitarnej. W związku z powyższym zakład może zostać skontrolowany dopiero kilka lat po jego otworzeniu, np. w chwili otrzymania skargi od niezadowolonego klienta. Kontrole interwencyjne są kontrolami niezapowiadanymi. W trakcie kontroli zakładów fryzjerskich i kosmetycznych Państwowa Inspekcja Sanitarna zwraca uwagę na stan sanitarno-porządkowy oraz techniczny całego obiektu, a w szczególności:
● czy w danym obiekcie opracowane i wdrożone są procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi,
● czy pracownicy zostali dopuszczeni do pracy przez lekarza medycyny pracy (czy mają ważne badania lekarskie),
● czy zakład podpisał umowę na odpady komunalne,
● czy w salonie przeprowadzana jest dezynfekcja narzędzi do wykonywania usług.
Na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. łącznie skontrolowano 4798 zakładów. Kontrole wykazały, że 86 obiektów było w złym stanie sanitarno-porządkowym oraz 44 obiekty w złym stanie sanitarno-technicznym. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami podczas przeprowadzanych kontroli sanitarnych były: niewłaściwy stan sanitarno-techniczny ścian pomieszczeń świadczenia usług, brak badań do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny narzędzi pracy, brak płynu do dezynfekcji narzędzi. Kontrole wykazały w większości dobry lub dostateczny stan sanitarny kontrolowanych obiektów. Zauważalne jest, że podnosi się standard świadczonych usług i poprawia się wygląd estetyczny pomieszczeń.