W tym roku planuję zakup mieszkania. Słyszałem, że wkrótce ma być zniesiony obowiązek meldunkowy. Może więc nie będę musiał załatwiać spraw urzędowych dotyczących zmiany miejsca zamieszkania – pyta Piotr.
Faktycznie, były już zaawansowane plany zniesienia obowiązku meldunkowego w Polsce, ale ostatecznie ten pomysł nie wejdzie w życie. Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego zarekomendował pozostawienie obowiązku rejestracji miejsca zamieszkania w obecnie obowiązującej formie. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planowaną rewolucję zahamowali przedstawiciele wszystkich resortów, policji, straży pożarnej i Straży Granicznej, KPRM, Głównego Urzędu Statystycznego. W pracach zespołu brali również udział eksperci reprezentujący: Krajowe Biuro Wyborcze, generalnego inspektora ochrony danych osobowych, Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę samorządową.
Nie będzie więc żadnej zmiany ani w roku 2016, ani prawdopodobnie w kolejnych latach. Sprawa zniesienia obowiązku meldunkowego została odłożona na półkę. Najpotężniejszą przeszkodą okazał się katalog ponad setki innych ustaw i rozporządzeń, które należałoby zmienić zwalniając obywateli z meldowania się. Udokumentowany meldunek jest konieczny podczas wyborów, zapisu do szkoły, planowania budżetów samorządów. Prawdopodobnie w przyszłości rejestr PESEL będzie po prostu uzupełniony adresem do korespondencji obywatela.
Od dwóch lat nie obowiązuje już obowiązek meldunkowy na pobyt do trzech miesięcy w danym miejscu, również ośrodki wczasowe i sanatoryjne nie muszą meldować turystów i kuracjuszy. Zmieniając miejsce pobytu na dłużej, mamy 30 dni na dopełnienie obowiązku meldunkowego.
Podstawa prawna
Art. 4, art. 10–11 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 ze zm.).