Oficjalnym powodem odwołania Włodarskiego są przyczyny osobiste. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że rezygnacja ma związek z ujawnioną przez „Newsweek” aferą: gen. Włodarski miał załatwić pewnej firmie darmową pomoc więźniów przy budowie autostrady A2.

Nowym szefem SW został płk Jacek Kitliński, dotychczasowy zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej. „Jest absolwentem Wydziału Społeczno-Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył m.in. studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i specjalistyczne kursy z zakresu pomocy psychologicznej – organizowane przez Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie” – czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości. Karierę zawodową płk Kitliński rozpoczynał w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.