Dyrektor Generalny Służby Więziennej, generał Jacek Włodarski, złożył na ręce ministra sprawiedliwości rezygnację z zajmowanego stanowiska. 

Minister Cezary Grabarczyk przyjął rezygnację i podziękował generałowi Włodarskiemu za wieloletnią służbę. Minister sprawiedliwości wystąpi do premiera z wnioskiem o odwołanie generała Jacka Włodarskiego z funkcji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.