O przekazanie sprawy wystąpił Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, w którym miała się ona pierwotnie toczyć. Argumentował, że wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

Sąd Najwyższy podzielił to tłumaczenie. Uznał, że szczególny status oskarżonego nie pozwala na przetransportowanie go i ewentualne osadzenie w zakładzie karnym w pobliżu Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. A z kolei każdorazowe dowożenie go mogłoby spowodować znaczne utrudnienia organizacyjne i doprowadzić do przewlekłości postępowania.

Zdaniem Sądu Najwyższego dobro wymiaru sprawiedliwości należy postrzegać, jako konieczność stworzenia takich warunków, aby sprawa toczyła się sprawnie, a rozstrzygnięcie zapadło bez zbędnej zwłoki. Z tych względów wybór Sądu Rejonowego w Gostyninie jest uzasadniony.

PS/źródło:SN