Rzecznik Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Małgorzata Kałużyńska - Jasak przekonuje, że poza policją nie powinniśmy nikomu zostawiać dowodu. Mówi o tym ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Jej art. 33 wyraźnie wskazuje na to, że dokumentu tego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Żaden z nich nie odnosi się do relacji firma-obywatel, w których ta pierwsza mogłaby zatrzymać dowód w zastaw.

Jeśli więc wypożyczalnia nie pozostawia wyboru stawiając ultimatum sprawę należy jak najszybciej zgłosić do UOKiKu bądź GIODO.
Jak wynika z bankowych statystyk w ubiegłym roku liczba wyłudzeń kredytów wzrosła. Przestępcy wykorzystują do tych kradzieży m.in. kradzione dowody. Rekordzista chciał wyłudzić 5 milionów złotych.